Друк
PDF

Відкриття “Єдиного вікна ” для учасників АТО


Відкрито "Єдине вікно" для надання медико-соціальних послуг

учасникам АТО в КЗ "Львівський обласний госпіталь

інвалідів війни та репресованих ім. Ю.Липи"

Друк
PDF

                                                                   Фільм

                 "Основи першої медичної допомого на полі бою"

Фільм 1 https://www.facebook.com/429394520482086/videos/vb.429394520482086/852522304835970/?type=2&theater

Фільм2  https://www.facebook.com/429394520482086/videos/vb.429394520482086/852490284839172/?type=2&theater

Фільм 3 https://www.facebook.com/429394520482086/videos/vb.429394520482086/852186928202841/?type=2&theater


Друк
PDF

Інформація про результати проведення акції
«Дні профілактики і раннього виявлення
артеріальної гіпертензії»
з 12.05.2015р. по 22.05.2015р.
Друк
PDF

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 2015, № 1


О.В. ТРОЦЕНКО, Н.В. КИСЕЛЬЧУК, О.О. ЦИМБРАК

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Клінічна лікарня № 5 м. Львова

Церебротендіальний ксантоматоз у дорослому віці:

клінічний випадок

Церебротендіальний ксантоматоз (ЦТК), або синдром ван Богарта- Шерера-Епштейна, належить до спадкових (автосомно-рецесивних) захворювань, зумовлених відкладенням різновиду холестерину (хо- лестанолу) в різних тканинах організму. Виникнення захворювання пов'язане з мутаціями в гені СУР27А1, розташованому на хромосомі 2дЗЗ-д1ег [4]. Така мутація призводить до недостатності мітохондрі- ального ензиму 27 - стеролгідроксидази, який каталізує перший етап у окисненні проміжних ланок стерину, перетворюючи деякі форми холестерину і холестанолу на жовчні кислоти. Відсутність кислої фосфатази призводить до накопичення холестерину, холестанолу, тригліцеридів у тканинах головного і спинного мозку, легенів, над­ниркових залоз, печінки, слизовій оболонці кишківника, ахіллових сухожилках [2, 4, 5].

Дитина, хвора на ЦТК, успадковує дві копії дефектного гена (по одній від кожного з батьків). Батьки хворого зазвичай є носіями дефектного гена і не мають ознак захворювання. Поширеність ЦТК в популяції спостерігається з однаковою частотою серед жінок і чо­ловіків 1:50000.

До ознак захворювання належать: прогресуюча мозкова атаксія, катаракта, що виникає в підлітковому віці, туберозні (вузлуваті) й су­хожилкові ксантоми, ранній атеросклероз, панкреатит, жовчнокам'яна хвороба [3]. Дефект у окисненні жирних кислот призводить до від­ставання у фізичному, психомоторному розвитку, епізодів спонтанної гіпоглікемії, розладів свідомості, ознак енцефалопатії та швидкого розвитку коми [1].

Інформація для доброчинців

Комунальна 5-та міська клінічна лікарня

Адреса: м. Львів вул. Коновальця,26, 79013

Банк одержувача: ГУДК у Львівській обл.

Реєстраційний рахунок сум за дорученням: 35421003007463

МФО: 825014

ЗКПО: 01996668